Maverick buying

Supply Chain Masters | Het grootste netwerk voor Inkoop, Logistiek en Supply Chain

De term ‘Maverick Buying’ is afgeleid van advocaat, politicus en veehouder Samuel A. Maverick (1803-1870), die zijn rundvee bewust niet liet brandmerken. Ongemerkt vee werd zo algemeen bekend als Maverick rundvee. In de Engelse taal is een Maverick dan ook een persoon die zelfstandig denkt en handelt, dus een non-conformist of rebel. Definitie Maverick Buying […]

Pareto-principe

Supply Chain Masters | Het grootste netwerk voor Inkoop, Logistiek en Supply Chain

Het Pareto-principe werd als theorie opgesteld in 1906 door de de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto (1848-1923). Hij constateerde destijds dat in Italië 20% van de bevolking in het bezit was van 80% van het vermogen. Deze 80/20 regel blijkt echter ook in vele andere situaties van toepassing te zijn waarbij vaak 80% van de uitkomsten verklaard kunnen […]

ERP-systeem

Supply Chain Masters | Het grootste netwerk voor Inkoop, Logistiek en Supply Chain

Een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem is een modulair softwarepakket waarin alle bedrijfsactiviteiten van een onderneming kunnen worden ondergebracht. Het voordeel is dat klant- en productgegevens slechts éénmaal ingevoerd hoeven te worden. Zowel voor kleine bedrijven, het MKB als voor multinationals bestaan er zowel standaardoplossingen als op maat gemaakte, cloud-gebaseerde ERP-pakketten. De term ERP komt voort uit de […]

Het nieuwe verbintenissenrecht

Het nieuwe verbintenissenrecht Wat we ondertussen het “oud Burgerlijk Wetboek” noemen, is een Napoleontisch wetboek daterend van het jaar 1804. Hoewel dit wetboek dus meer dan twee eeuwen heeft gediend, bleek inmiddels meer en meer dat het aan vernieuwing toe was. Onder impuls van voormalig Minister van Justitie Koen Geens, werd een grondige hervorming opgestart […]

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief