Over Supply Chain Masters

Onze missie:

Via kwaliteitsvolle en innovatieve kennisdeling, professionele netwerkevents en praktijkgerichte en direct toepasbare opleidingen is Supply Chain Masters het kenniscentrum en dé partner voor al wie actief is in het domein van inkoop, logistiek en supply chain.

Onze visie:

Samen met onze leden bouwen we aan een toekomstgerichte end-to-end supply chain organisatie, erkend als center of excellence, met een Europese footprint.

Onze strategie:

Onze leefwereld verandert elke dag sneller, wat ons ertoe aanzet om onszelf en de organisaties waarvoor we werken constant in vraag te stellen en de nodige wendbaarheid te tonen. Supply Chain Masters erkent de intrinsieke waarde van de inkoop-, logistieke en supply chain functie en het competitieve voordeel dat deze functies kunnen genereren voor de bedrijven en de professionals werkzaam in deze bedrijven. Als veranderingscoach ondersteunt Supply Chain Masters haar leden in de reis naar een nieuwe toekomst door de kracht van het netwerk maximaal te benutten, kennisoverdracht te stimuleren en opvolging te garanderen.

Onze waarden

Mensen

Onze medewerkers en ons uitgebreid netwerk van supply chain professionals zijn de drijvende kracht achter Supply Chain Masters. Zij zorgen ervoor dat we onze strategie succesvol kunnen uitvoeren.

Toekomstgericht

Supply Chain Masters zet sterk in op de toekomst door de supply chain leaders van morgen vroeg te betrekken in al haar activiteiten. Hierdoor creëren we kansen voor de nieuwe generatie.

Digitalisering

Door innovatieve digitale oplossingen creëren we toegevoegde waarde voor ons netwerk en verbeteren we de efficiëntie van onze activiteiten.

Kwaliteit

Door wat we doen goed te doen creëren we waarde, samen.

Hefbomen

Competence development

Aanbieden van een groot aantal gespecialiseerde en gecertificeerde opleidingen rond inkoop, logistiek en supply chain.

Kennisplatform

Via ons online platform up-to-date en kwalitatieve content- en kennisdeling omtrent de end-to-end supply chain.

Uitgebreid lobbywerk op Europees niveau

Meetekenen aan de krijtlijnen voor het supply chain landschap.

Netwerk events

Dag van Supply Chain Masters, Procurement Excellence Award, Supply Chain Award en de Procurement & Supply Chain Hackathon: steeds een combinatie van kennisoverdracht en interessante netwerkmogelijkheden.

Young Supply Chain Masters

Via de verschillende Young Supply Chain Masters-activiteiten jonge professionals een duik laten nemen in alles wat end-to-end supply chain te bieden heeft.

Een stukje geschiedenis...

Supply Chain Masters kwam er op 1 januari 2021 door de fusie tussen VIB, Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek en OTM Belgian Shippers’ Council.

VIB was een onafhankelijke netwerkorganisatie voor inkoop-, logistiek- en supply chain-professionals die opgericht werd in 1981. Bijna 40 jaar lang gaf VIB aan deze professionals de gelegenheid hun netwerk uit te bouwen en kennis te delen met collega’s uit het vakgebied. Dit tijdens talrijke ledenactiviteiten en netwerk events zoals de Supply Chain Award, Procurement Award en Dag van Inkoop & Logistiek.

Bij VIB geloofde men sterk dat inkoop en supply chain management drivers zijn voor innovatie, groei en efficiëntie binnen een bedrijf. Het was dan ook haar missie om deze functies te ondersteunen via een breed aanbod van professionele en up-to-date opleidingen.

Rond 1980 richtten enkele transportverantwoordelijken van industriële ondernemingen een belangenvereniging op, de Organisatie van Traffic Managers, later OTM Belgian Shippers’ Council. Het doel van deze vereniging was kennis en ervaring uit te wisselen, zoeken naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen en de vakkennis te verruimen. Daarnaast heeft OTM, in het kader van het verdedigen van de beroepsbelangen van de “Verlader”, altijd invloed uitgeoefend op de besluitvorming rond transport- en logistieke problemen, dit via vertegenwoordiging in verschillende commissies en overlegstructuren.

De grenzen tussen inkoop, supply chain en logistiek worden steeds vager. Dit zorgt voor een heel nieuwe vraagstelling bij onze leden. Door de expertise van VIB omtrent inkoop en supply chain te bundelen met de logistieke expertise van OTM, bieden we onze leden de meest optimale formule aan voor het vergaren en delen van kennis en het uitbreiden van hun netwerk binnen de end-to-end supply chain.

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief