EUMOS 40509

Powered by

Ladingen die kunnen verschuiven of omvallen bij het transport zorgen nog steeds regelmatig voor (dodelijke) verkeersongevallen. Goede ladingbeveiliging is belangrijk om onveilige situaties, imago schade, boets, claims en ontevreden klanten te vermijden. Om meer veiligheid te garanderen, werd een uniforme standaard gecreëerd, die werd vastgelegd in de EUMOS-wetgeving.

 

Wat is EUMOS?

EUMOS staat voor European Safe Logistics Association en is een non-profitorganisatie die zich richt op het verbeteren van transportveiligheid van goederen.

Ladingzekerheid bij wegtransport

In 2014 werd op Europees niveau een initiatief genomen rond ladingzekerheid en, meer in het bijzonder,  palletstabiliteit om de vele dodelijke ongevallen door slecht gezekerde of onstabiele lading tot een absoluut minimum te herleiden. In aanvang verplicht het alle Europese lidstaten om bij een controle naast de technische staat van het voertuig ook de ladingzekerheid onder de loep te nemen. De hieruit voortvloeiende richtlijn 2014/47/EU houdt de verplichting in om alle goederen die vervoerd worden te testen op rigiditeit en transportwaardigheid volgens de norm EUMOS 40509.

Eumos 40509

Deze norm beschrijft een testmethode waarbij de verpakking (laadeenheid) aan dynamische testen wordt onderworpen en waarbij gekeken wordt naar de vervorming tijdens deze testen en de eventueel blijvende vervorming van de TLU (test load unit). Het resultaat levert een certificaat op dat kan gebruikt worden om de transportwaardigheid van de getransporteerde goederen aan te tonen, op voorwaarde dat elke laadeenheid op eenzelfde manier verpakt, gestapeld en gewikkeld wordt.

Wie draagt de verantwoordelijkheid?

Naast deze testmethodiek wordt er ook duidelijk verwezen naar de informatieplicht voor de verzender, verpakker en verlader t.o.v. de vervoerder. In dat opzicht is er door de richtlijn een aardverschuiving qua verantwoordelijkheid teweeg gebracht van de vervoerder naar de opdrachtgever(s).

 

Wetgeving

De richtlijn werd, toch voor wat Vlaanderen betreft, in 2018 volledig en ongewijzigd overgenomen in de wegcode onder artikel 45bis. Wallonië en het Brusselse gewest hebben de richtlijn via een apart decreet in de wetgeving opgenomen. Overtredingen kunnen in eerste instantie een boete opleveren tussen €10 tot € 250 (meer opdeciemen, van € 80 tot € 2000). Wanneer de instabiliteit aan de oorzaak ligt van een ernstig ongeval kan dat oplopen tot een gevangenisstraf van 8 dagen en een boete van € 8000.

Bron: BS – wegcode art.45bis; Eumos-gids 40607 – 2:2020
Guido De Block – BCCL BV

Insights

Er zijn geen inzichten gevonden
Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief