Indeling van goederen.

Tarificatie en Classificaties. - Douane Formaliteiten

In de komende jaren worden alle douaneprocessen en geautomatiseerde systemen herzien. Bij elk van die regelingen en systemen zal het benoemen van de goederen door gebruik van de indelingscode verplicht worden en dit niet enkel bij invoer en uitvoer, zoals nu grotendeels het geval is. Een grondige kennis van de methodiek voor het indelen van goederen wordt onontbeerlijk om uw goederenstromen te realiseren op het gebied van douaneprocessen. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de te volgen methodologie voor indeling van goederen in de douanenomenclatuur, en op de commerciële en fiscale impact van deze indeling.

Opleidingsduur

04/05 & 07/05/2024

Locatie

Hotel Van Der Valk, Gent-Nazareth

Lesgever

BCCL

Gemiddelde score

NIEUW!

Doelgroep

Iedereen die vanuit zijn praktijk bij de indeling van goederen is betrokken of ermee te maken zal krijgen

Praktisch

Programma

In de komende jaren worden alle douaneprocessen en geautomatiseerde systemen herzien. Bij elk van die regelingen en systemen zal het benoemen van de goederen door gebruik van de indelingscode verplicht worden en dit niet enkel bij invoer en uitvoer, zoals nu grotendeels het geval is. Een grondige kennis van de methodiek voor het indelen van goederen wordt onontbeerlijk om uw goederenstromen te realiseren op het gebied van douaneprocessen. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de te volgen methodologie voor indeling van goederen in de douanenomenclatuur, en op de commerciële en fiscale impact van deze indeling.

In dit licht biedt de opleiding een overzicht van de basisbeginselen inzake
classificatie, en wordt vanuit praktisch oogpunt gekeken naar een aantal
belangrijke aspecten zoals de bronnen voor classificatie, de bij indeling te
hanteren basisbeginselen, de principes inzake specifieke goederen zoals
sets, wisselstukken, verpakkingsmiddelen, etc.

Volgende thema’s komen aan bod:
• Wat is het belang, de impact en het risico verbonden aan de indeling van
goederen?
• Waar vind ik de indeling van goederen terug?
• Hoe ga ik te werk?
• Waar dien ik in het bijzonder op te letten?
• Correcte gebruik van de indelingsregels
• Wat zijn de voor mijn goederen relevante indelingscriteria?
• Welke bronnen bestaan er om mij bij de indeling te helpen?
• Is het verstandig de goederencode aan derden te vragen / mee te
delen?
• Kan ik zekerheid omtrent mijn goederencode bekomen?
• Hoe vraag ik een BTI aan, en is dit aangewezen?
• Wat indien de Administratie of mijn klant het niet eens is met de
gehanteerde indeling?
• Praktijkcases en oefeningen

 

BCCL behoort bij één van 9 de organisaties in België waarvan haar douane
opleidingen door de AADA (Algemene Administratie Douane en Accijnzen)
werden erkend.
De opleidingen voldoen bijgevolg aan het Ministerieel besluit van 21 januari
2021 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden voor de erkenning
van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane-, BTW en
accijnsreglementering in het bijzonder met betrekking tot de indiening van
douaneaangiften.

Een vraag over dit programma?

Heb je twijfels over welke opleiding het beste past bij jouw ervaring? Wil je de in-house mogelijkheden voor een opleiding bekijken? Of heb je een andere vraag over ons opleidingsaanbod?

Neem dan contact op met het Supply Chain Masters Office Team. Yannick, Kim en Marieke helpen je graag verder.

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief