Basisopleiding douane

Douane Formaliteiten

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt. De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd. Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze moeten toegepast worden in de praktijk.

Opleidingsduur

16/05/2024, 23/05/2024 & 30/05/2024

Locatie

Hotel Van Der Valk, Gent-Nazareth

Lesgever

BCCL

Gemiddelde score

NIEUW!

Doelgroep

Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven.

Praktisch

Programma

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt. De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd. Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze moeten toegepast worden in de praktijk.

De douane en haar opdrachten

 • De Wereld douane-organisatie (WDO)
 • De Europese instellingen
 • Situering binnen de FOD Financiën
 • De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
 • De opdrachten van de AADA

 

Douanejargon

 • Het fiscaal versus niet fiscaal gebied
 • De wetgeving van de Europese Unie
  • Douanewetboek van de Unie en de toepassingsverordeningen
  • Unie en niet -Unie goederen
  • Binnenbrengen en invoer
  • Verzending en uitvoer
  • Douanevervoer: intern, extern en TIR

 

De marktdeelnemers

 • De douane vertegenwoordiger
 • Authorised Economic Operator (AEO)
 • Derden
 • EORI : geregistreerde marktdeelnemer

 

Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen

 • Import control system
 • Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de Unie
 • Tijdelijke opslag
 • In het vrije verkeer brengen –leveringen binnen de Unie – in verbruik stellen
 • Douanevervoer
 • Douane-entrepot
 • Tijdelijke invoer
 • Actieve veredeling – vernietiging onder douanetoezicht
 • Passieve verdeling
 • Export control system

 

De douaneaangifte

 • Standaard procedure – vereenvoudigde procedure
 • Basisdata herkennen

 

Oorsprong

 • Niet preferentiële oorsprong
  • Gebruik
  • Oorsprongsregels
  • Wettelijk kader
 • Preferentiële oorsprong
  • Gebruik
  • Wettelijk kader
  • Gemeenschappelijke bepalingen
  • Cumulatie EUR-MED

 

Douanetarief

 • Douanetarief en de indeling van goederen: Tarweb
  • Regels
  • Praktische voorbeelden
  • Bindend Tariefinlichting
  • Tariefcontingenten en schorsingen

 

Douanewaarde

 • De douanewaarde + maatstaf van heffing BTW
 • Voorbeeld

 

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW

 • Soorten rechten
 • voorbeelden

 

Oefeningen

 • Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA

 

Uw voordeel:

 • Kostenbesparing: door het vermijden van wachttijden aan de buitengrenzen van Europa,als gevolg van onvolledig of niet correct gevolgde douaneprocedures
 • hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid
 • toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door hen te informeren en met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom
 • kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,…)
 • kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen ter zake
 • overzicht in complexe informatie

Een vraag over dit programma?

Heb je twijfels over welke opleiding het beste past bij jouw ervaring? Wil je de in-house mogelijkheden voor een opleiding bekijken? Of heb je een andere vraag over ons opleidingsaanbod?

Neem dan contact op met het Supply Chain Masters Office Team. Yannick, Kim en Marieke helpen je graag verder.

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief