Tactisch inkopen Module 3

Juridische aspecten van het inkoopcontract

Het doel van deze opleiding is om jouw juridisch bewustzijn als inkoper aan te scherpen en je basiskennis mee te geven van juridische aandachtspunten die belangrijk zijn voor inkopers.  De inhoud van de cursus is uiteraard juridisch maar wordt toegepast op de praktijk.  Als deelnemer mag je op elk moment vragen stellen en ervaringen delen die dan in de groep juridisch worden geanalyseerd en besproken.

Opleidingsduur

26/11, 03/12 & 10/12/2024

Locatie

BluePoint Antwerpen

Lesgever

Supply Chain Masters

Gemiddelde score

8,9/10

Doelgroep

Dit opleidingsniveau richt zich tot inkopers, buyers, sourcing specialisten met 3 tot 5 jaar ervaring in een professioneel uitgebouwde inkoopafdeling.

Praktisch

Programma

Het doel van deze opleiding is om jouw juridisch bewustzijn als inkoper aan te scherpen en je basiskennis mee te geven van juridische aandachtspunten die belangrijk zijn voor inkopers.  De inhoud van de cursus is uiteraard juridisch maar wordt toegepast op de praktijk.  Als deelnemer mag je op elk moment vragen stellen en ervaringen delen die dan in de groep juridisch worden geanalyseerd en besproken.

Inleiding

 • Wat is recht?
 • Het verschil tussen resultaatsverbintenissen en middelenverbintenissen
 • Aanvullend en dwingend recht
 • Het verschil tussen koop en aanneming
 • Het juridisch kader van overeenkomstenrecht

 

Hoe komen overeenkomsten tot stand?

 • Aanbod en aanvaarding
 • De verschillende contractdocumenten
 • Conflicten tussen aankoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden
 • Tegenstelbaarheid van factuurvoorwaarden
 • Handtekeningsbevoegdheden en schijnvertegenwoordiging
 • Het bewijsrecht en specifieke kwesties zoals de aanvaarding door stilzwijgen, en de wijze waarop contracten worden geïnterpreteerd
 • De verschillende fasen in de totstandkoming van de overeenkomst
 • De factuur, de gevolgen van aanvaarding, de noodzaak van protest en het belang van de ingebrekestelling

 

Uitvoering van overeenkomsten

 • Hoe moeten overeenkomsten uitgevoerd worden
 • Exceptie van niet-uitvoering
 • Contractuele aansprakelijkheid en de rol van overmacht
 • Het onderscheid tussen strafbedingen, schadebedingen en de “clause de dédit”

 

Types overeenkomsten

 • De koop/verkoop overeenkomst
 • De aanneming overeenkomst
 • Nationale koop
 • Het Weens Koopverdrag

 

De derde dag wordt ingevuld in overleg met de deelnemers. Concrete problemen/vragen worden behandeld. We kijken samen naar hoe de probelen hadden kunnen vermeden worden door de juiste bepalingen in te lassen of de juiste stappen te zetten. Er kan ook aandacht worden besteed aan aankoopvoorwaarden en opmerkingen van een leverancier die het met die voorwaarden niet eens is. Of er kan uitleg worden gevraagd over gangbare clausules waarvan de juridische draagwijdte onvoldoende duidelijk is.

Een vraag over dit programma?

Heb je twijfels over welke opleiding het beste past bij jouw ervaring? Wil je de in-house mogelijkheden voor een opleiding bekijken? Of heb je een andere vraag over ons opleidingsaanbod?

Neem dan contact op met het Supply Chain Masters Office Team. Yannick, Kim en Marieke helpen je graag verder.

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief