Seminarie - aankopen & managen van energie
19 september, 2024

Seminarie: Energie-aankoop & -management als strategisch belangrijk kernpunt

Energie-aankoop & -management als strategisch belangrijk kernpunt

Energietransitie en energiemanagement worden voor alle bedrijven strategisch steeds belangrijker. Een negatief geo-economisch klimaat veroorzaakt hogere en schommelende energieprijzen, en doet vragen rijzen over de bevoorradingszekerheid. Een steeds strengere Europese regelgeving dwingt bedrijven ook om resoluut voor een andere energiemix te kiezen.

Bedrijven hebben er alle belang bij om ernstig te overwegen hoe ze efficiënter kunnen omgaan met aankopen of zelf produceren van hernieuwbare energie, om zo minder afhankelijk te worden van de schommelingen op de energiemarkt. Bovendien kunnen bedrijven zelf een belangrijke impact uitoefenen op de noodzakelijke energietransitie in ons land, en zelfs bijdragen in bevoorradingszekerheid en het optimaliseren van het elektriciteitsnet door te kiezen voor energieopslag, energiedelen en/of flexibel en variabel energieverbruik.

In dit seminar brengen we een ruim overzicht van de huidige stand van zaken en de verwachte evoluties op de Belgische en Europese energiemarkt, de regelgeving en de steunmogelijkheden. Aan de hand van reële praktijkgetuigenissen tonen we jou verschillende mogelijke oplossingen waar je als onderneming voor kan kiezen.


PROGRAMMA:

8.30u: Onthaal

09.00u: Voormiddagprogramma:

 • Introductie: Waarom wordt energie(aankoop/transitie) een kernpunt op de strategische agenda van onze bedrijven?
 • Europese context en regelgeving.
 • Stand van zaken op de Belgische markt (energiemix / bevoorradingszekerheid / verdere elektrificatie - ook van industriële processen / variabel en flexibel energieverbruik/ digitale structuur/...).
 • Nieuwe technologieën.

12.30u: Lunch

13.30u: Namiddagprogramma:

 • Het belang van een totaal-strategie bij het opstarten van energie(transitie)- projecten.
 • Praktijkcases van verschillende bedrijven die reeds energie/transitie-projecten hebben opgestart en/of geïmplementeerd, telkens met een diepere focus op één van volgende aspecten:
  • Zelf hernieuwbare energie produceren (zon / wind / WKO / nieuwe technologieën)
  • Groene energie aankopen / GS certificaten
  • Energie-opslag (elektrisch / thermisch)
  • Flexibel en variabel energieverbruik (vraagbeheer)
  • Energie efficiëntie (minder energie verbruiken via software / andere processen of machines/...)
  • Energie leveren aan derden (warmtenetten / rest-productie van zon/wind energie)
  • 3rd party investment (dak-renting voor zonnepanelen / investering terugbetaald via cost-savings/..)
 • Steunmaatregelen voor bedrijven

16.30u: Netwerkdrink


LOCATIE:

BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Antwerpen-Berchem
ROUTEPLAN


PRIJS:

Supply Chain Masters-leden
€ 499  (excl. BTW)

Niet-leden
€ 699 (excl. BTW)

Wens je graag meer informatie over alle voordelen van het Supply Chain Masters-lidmaatschap? Ontdek hier alles wat je moet weten!

Schrijf je in

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief