Algemene regeling omtrent onrechtmatige bedingen

Algemene regeling omtrent onrechtmatige bedingen

Het nieuw burgerlijk wetboek voorziet ook in een algemene regeling omtrent onrechtmatige bedingen (art. 5.52 nieuw BW). Dit is opvallend nu er in het Wetboek van Economisch Recht (WER) reeds specifieke wetgeving is voorzien inzake onrechtmatige bedingen in B2C- en B2B-contracten.

Op 9 maart is het zover, de eerste ‘Safety Battle’

A-SAFE, VDAB, Hilaire Van der Haeghe, Sioen, Febelsafe en Transportmedia starten dit initiatief om de mensen achter het beroep uitdrukkelijk in de bloemetjes te zetten, om te focussen op het belang van een veilige werkomgeving.

De knock out-regel inzake algemene voorwaarden

De zogenaamde battle of the forms was jarenlang voer voor discussie wanneer er sprake was van conflicteren algemene voorwaarden van contractpartijen. De wetgever heeft dit conflict nu eindelijk beslecht, maar hoe?

De invoering van de imprevisieleer

Wanneer de uitvoering van een verbintenis niet onmogelijk is geworden, maar in aanzienlijke mate is verzwaard of bemoeilijkt ten gevolge van onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden, spreekt men van imprevisie of hardship. Waar een schuldenaar zich enkel van zijn verbintenis kon bevrijden in geval van overmacht, zal een schuldenaar voortaan ook in geval van imprevisie de contractvoorwaarden kunnen heronderhandelen of zich van zijn verbintenis bevrijden, maar onder welke voorwaarden?