Umicore | Peter Zadora | Dag van Procurement & Supply Chain

Umicore is een wereldleider in circulaire materiaaltechnologie en -recyclage. Het bedrijf stelt 11.948 mensen tewerk in 29 landen. Dankzij haar uitgebreide expertise op het vlak van chemie, materiaalwetenschappen en metallurgie is Umicore een belangrijke speler in de mobiliteitsshift en de circulariteit van kritieke metalen.

In juni 2022 lanceerde Umicore een ambitieuze strategie voor transformatie in de toekomst: 2030 RISE. Deze strategie steunt op 4 krachtige pijlers:

Reliable Transformation partner
Innovation & technology leader
Sustainability Champion
Excellence in execution.

Ter ondersteuning van de pijler Sustainability Champion werd in 2023 het Klimaat transitieplan gelanceerd. Umicore streeft o.a. naar Net Zero uitstoot scope 1 en 2 tegen 2035.

In lijn met deze ambitie werd een Global Sustainable Sourcing Policy uitgewerkt, een set van kernprincipes en beleidslijnen om te waken over potentiële ethische, ecologische en sociale risico’s in de supply chain. Er wordt samengewerkt met leveranciers met dezelfde waarden, die zich houden aan de bepalingen van de Sustainable Sourcing Policy op het gebied van Bedrijfsintegriteit, Arbeids- en mensenrechten, Milieu en klimaat en Supply chain due diligence.

(bron: Umicore Integrated Annual Report)

Peter Zadora Umicore | Dag van Procurement & Supply Chain
Peter Zadora - Umicore

 

Tijdens de Dag van Procurement en Supply Chain zal Peter Zadora (Director ESG Acceleration bij Umicore) toelichten waarom Umicore deze keuzes maakt, wat de doelstellingen en uitdagingen zijn en hoe de toekomst er uit ziet voor een duurzame en betaalbare bevoorradingsstrategie in deze uitdagende geopolitieke en economische tijden.

Als Director ESG Acceleration is Peter Zadora verantwoordelijk voor de implementatie en verwezenlijking van de duurzaamheidsstrategie van de Umicore Groep. Hij houdt toezicht op projecten die verband houden met de decarbonization van de activiteiten van Umicore en haar leveranciers, het verbeteren van de milieuprestaties van de Umicore Groep en het verantwoord aankopen van alle goederen en diensten.

Dag van Procurement & Supply Chain

Op dinsdag 14 mei 2024 organiseert Supply Chain Masters de 26ste editie van Dag van Procurement & Supply Chain.
In een tijd gekenmerkt door ongeziene uitdagingen én opportuniteiten, is de Dag van Procurement & Supply Chain jouw gids naar kennis, inspiratie en innovatie. Laat je inspireren tijdens een boeiend congresprogramma waar onze deskundige sprekers, academici en pioniers hun kennis delen en bruikbare strategieën bieden om de efficiëntie te verbeteren, risico’s te beperken en innovatie te stimuleren.

Dag van Procurement & Supply Chain draait niet enkel om kennis en inspiratie; het is ook een platform om te netwerken, ideeën uit te wisselen en blijvende contacten op te bouwen met gelijkgestemde professionals. Afspraak op de beursvloer!

Het volledige programma vind je hier!

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief