Twee op drie werkgevers zijn van plan hun personeelsbestand uit te breiden

Twee op drie werkgevers zijn van plan hun personeelsbestand uit te breiden

ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten – 1e kwartaal 2022

FOCUS SUPPLY CHAIN & LOGISTIEK

Twee op drie werkgevers uit de sector Supply Chain/Logistiek  zijn van plan hun personeelsbestand tegen het eind maart 2022 uit te breiden

Brussel, België, 14 december 2021 – Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag is vrijgegeven, zijn werkgevers van plan om in het eerste kwartaal van 2022 het tempo van aanwervingen in de transport- en logistieksector te versnellen. 62% van de werkgevers die in october werden bevraagd, is van plan om tegen eind maart 2022 hun personeelsbestand uit te breiden, terwijl slechts 3% van plan is dit te verminderen. 32ù van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering en 4% weten niet. Na correctie voor seizoensvariaties, bereikt de Nettotewerkstellingsprognose (*) – of het verschil tussen het percentage werkgevers die van plan zijn werknemers in dienst te nemen en het percentage van werkgevers die werknemers willen ontslaan – een bemoedigende waarde van +62%. Dit is een spectaculaire verbetering van 39 punten in vergelijking met het vorige kwartaal en van 48 punten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021.

“Ook al zorgt de vierde golf van het coronavirus voor onzekerheid op de arbeidsmarkt, toch mogen we verwachten dat de werkgevers in het eerste kwartaal van 2022 aan een zeer hoog tempo zullen blijven aanwerven”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “We blijven er vertrouwen in hebben om verschillende redenen, ook al zou de derde dosis van de vaccinatiecampagne best wat sneller mogen. Ten eerste is onze economie teruggekeerd naar het groeiniveau van vóór de crisis en zet zij haar snelle transformatie voort. Uit onze enquête blijkt dat de vraag naar digitale profielen nog nooit zo groot is geweest. De werkgevers in de sector IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ melden dus niet toevallig de sterkste Nettotewerkstellingsvooruitzichten van alle bevraagde sectoren (+53%). Ten tweede zijn de wervingsintenties in alle bevraagde sectoren positief, met zeer bemoedigende prognoses in de sectoren IT,  Banken & verzekeringen, Bouw, Retail & Logistiek. Ten derde, en meer structureel, wordt de arbeidsmarkt geconfronteerd met het vertrek van de generatie babyboomers, geboren tussen 1943 en 1960, waardoor er extra personeel aangeworven wordt. Maar tegelijk vergroot dit de spanningen met betrekking tot het tekort aan talent en verhoogt dit de druk op de lonen.”

Hogere wervingsintenties in Brussel en Vlaanderen

De werkgevers van de drie gewesten verwachten positieve tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal. Het vertrouwen van de werkgevers is beduidend groter in Brussel (+42%) en Vlaanderen (+40%) dan in Wallonië (+20%), waar de Nettotewerkstellingsprognose met 13 procentpunten is gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal.

Positieve wervingsintenties in alle 10 bevraagde sectoren, IT als koploper voor jobcreatie.

De werkgevers van alle 10 door ManpowerGroup bevraagde bedrijfssectoren verwachten dat er in het eerste kwartaal van 2022 jobs zullen gecreëerd worden. Het wervingsklimaat zal naar verwachting in zes sectoren beter worden in vergelijking met het vorige kwartaal en in alle sectoren ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.

De werkgevers uit de sector ‘IT, Technologie, Telecommunicatie, Communicatie & Media’ melden de hoogste Nettotewerkstellingsprognose (+53%), wat bevestigt dat er veel vraag is naar digitale profielen ter ondersteuning van de transformatie van de bedrijven en van de economie in het algemeen. Meer dan zes op de tien bevraagde werkgevers in deze sector zijn van plan hun personeelsbestand tegen eind maart 2022 uit te breiden. Ook in de Bouwsector (+48%) en in de sector banken, financiën, verzekeringen en vastgoed (+45%) zijn de prognoses zeer optimistisch. De bevraagde werkgevers melden zeer bemoedigende Nettotewerkstellingsvooruitzichten in de sector Groot- en detailhandel / Supply Chain & logistiek (+41%) en in de Maakindustrie (+38%). Tot slot zullen de wervingsintenties naar verwachting gematigder zijn in de sector Andere diensten aan bedrijven (+29%), Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+27%), Horeca / Cultuur & Vrije tijd (+22%), evenals in de sector Primaire productie (+20%) – Landbouw en visserij, Elektriciteit, gas en water, Extractieve industrieën – en andere Industrieën (+15%).

De werkgevers hebben meer vertrouwen naarmate de omvang van de bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup is de Nettotewerkstellingsprognose hoger naarmate het bedrijf groter is: +15% voor micro-ondernemingen (< 10 werknemers), +23% voor kleine ondernemingen (10-49 werknemers), +35% voor middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en +46% voor grote ondernemingen (≥ 250 werknemers).

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten kan worden geraadpleegd op www.manpowergroup.be. Voor een volledig overzicht van de resultaten van de 43 landen en gebieden die het onderzoek bestrijkt, samen met alle grafieken en tabellen, surft u naar het ManpowerGroup Research Center op www.manpowergroup.com/meos.

 

 

 

Is jouw bedrijf ook van plan om zijn personeelsbestand uit te bereiden en op zoek naar flexibele opties?

Samen met Studaro helpen wij jou graag verder. Studaro zorgt er namelijkvoor dat ambitieuze hoger opgeleide binnen- én buitenlandse studenten tijdens hun studies reeds ervaring kunnen opdoen én hun skills in de praktijk kunnen omzetten in een studie-relevante studenten job om zo hun talenten te ontwikkelen nog voor ze de arbeidsmarkt betreden.  Meer weten over de voordelen van het aannemen van hoger opgeleide studenten binnen een bedrijf?  Neem contact op met ons: INFO@SUPPLYCHAINMASTERS.BE