Wendbare, flexibele leveranciers bevorderen kwaliteit supply chains

Met de coronacrisis wordt meer dan ooit gekeken naar supply chains. De deskundigen Lora Cecere en Janet Godsell gingen in op de toekomst van de supply chain tijdens het inNOWvate Supply Chain Event 2020 op 13 oktober. Volgens Cecere stuurt 85 procent van de bedrijven niet op verbetering.
Cecere analyseerde 180 verschillende factoren die supply chains beïnvloeden en waarover gegevens staan in publieke jaarverslagen. Ze concludeerde dat een combinatie van vier factoren het meest samenhangt met de waarde van bedrijven, namelijk: groei, brutowinstmarge, omloopsnelheid en return on invested capital (ROIC). Als bedrijven te veel focussen op één van deze factoren dan raakt volgens Cecere hun supply chains uit balans. Deze hebben dan een gebrek aan zichtbaarheid.
“Zolang onvoldoende zicht bestaat op het inkomend transport blijft het lastig om het uitgaand transport te optimaliseren”, aldus Cecere. Ook hebben financiële directeuren onvoldoende zicht op alle aspecten die met de supply chain samenhangen. De bedrijven die hun prestaties wel sturen op de vier factoren samen hebben een langetermijnvisie en een sterke focus op klantwaarde. Cecere constateert verder dat voor de prestaties van supply chains de inzet van technologie nauwelijks uitmaakt. “Het draait om leiderschap en een consistente focus op verbetering van prestaties en op klantwaarde.”

Wendbare, flexibele leveranciers

Een andere expert, Janet Godsell, onderzocht de gevolgen van de coronacrisis. Hieruit bleek dat 58 procent van de bedrijven drie maanden na de lockdown in Europa nog steeds lijdt onder een afname van de vraag. De strategie om tegen verstoringen buffers in de vorm van extra voorraad aan te leggen, was niet effectief. Deze werkt namelijk niet goed als de vraag van de ene op de andere dag inzakt. “Dan legt die voorraad een groot beslag op het werkkapitaal, wat ten koste gaat van de kasstroom die dan juist zo belangrijk is”, aldus Godsell. Effectiever is het werken met wendbare, flexibele leveranciers. Slechts 32 procent van de bedrijven gebruikte volgens haar die strategie. “We vertrouwen nog steeds op traditionele oplossingen zoals voorraadbuffers en maken te weinig gebruik van nieuwe, creatieve oplossingen die vandaag de dag mogelijk zijn.”

Bron: Supply Chain Magazine – 21/10/20