Wat is ‘PI’?

We spreken wel degelijk over PI en niet over Phi, de Phi kan de volgende betekenissen hebben: 21e letter van het Griekse alfabet: phi (letter); De gulden snede, ofwel het getal 1,618033988749895 maar we hebben het hier over PI ‘Physical Internet’ Wat als alle logistieke netwerken digitaal met elkaar verbonden zouden zijn? En wat als we alle goederenstromen in die digitale verbonden netwerken zouden kunnen optimaliseren? Dan zouden alle goederen op de  meest economische en ecologische manier kunnen vervoerd worden.

Dit systeem heeft een naam ; Physical Internet (PI). Wereldwijd zijn bedrijven en onderzoekers aan het bekijken of en hoe we het PI tegen 2030 kunnen invoeren. In Europa speelt ETP-ALICE hier een voortrekkersrol in. In dit filmpje laten we zien hoe dit werkt, hopelijk kunnen we het wereldwijd uitrollen tegen 2050.