Hoe meld ik me aan voor de selectieprocedure?

Voldoende Studiepunten en de juiste attitude

De student meldt zich aan bij zijn eigen hogeschool en daar vindt, op basis van de schoolresultaten en studiepunten en studentervaringen de eerste schifting plaats.


Kandidatuur indienen

Bij positief advies van de docent kan die een kandidatuur indienen, deze bestaat uit een CV + motivatiebrief die per mail wordt doorgestuurd naar t4t@supplychainmasters.be


Ik heb me kandidaat gesteld en wat nu?

Evaluatiegesprek

Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek, dit gesprek lijkt een beetje op een sollicitatiegesprek, we willen hen deze ervaring ook al meegeven. Na deze stap bekijkt het team van Supply Chain Masters alle kandidaten en wordt er een selectie gemaakt wie meekan naar de volgende stap, de Hudson competentietest.


Hudson competentietest

De overblijvende studenten worden onderworpen aan een specifieke competentietest, uit te voeren door het bureau ‘HUDSON’. Hudson geeft in zijn attest aan of hij de student geschikt vindt voor deze stage of niet, soms komt het voor dat er een gereserveerd advies zal gegeven worden op basis van het feit dat deze respectievelijke student niet in elke stage kan worden ingezet.


Matchmaking

Aan de hand van de door het bedrijf opgegeven competenties en uiteraard ook door analyse van de stage-inhoud maakt Hudson de match tussen student en bedrijf. Hierbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met bovenstaande criteria, in tweede instantie koppelt men met een tweede stage rekening houdend met voorgaande criteria maar ook wordt rekening gehouden met locatie en dus afstand tussen woon-studie-bedrijfsplaats.


Topcoach meets Topstudent

Nadat de student het project heeft toegewezen gekregen vindt de ontmoeting plaats tussen de topcoach en de topstudent. Op dat moment zal de coach uitvoerig het project uitleggen aan zijn student met de bedoeling om beiden hun project voor te stellen op de Kick-off.


Kick-off

Net voor Nieuwjaar vindt de Kick-Off plaats, de coach geeft duiding rond het bedrijf en in welke afdeling de student aan de slag gaat, de student omschrijft zijn project. Dit moment is ook een netwerkmoment tussen bedrijven, geïnteresseerde bedrijven en studenten, u kan als tweedejaarsstudent ook steeds uw interesse tonen om op dit moment eens te komen luisteren naar de projecten.


Stage

De student werkt tijdens zijn volledige stageperiode aan dit project. Afhankelijk van welke school de student is kunnen de stageperiodes verschillen, deze zijn tussen 9 en 15 weken en kunnen plaatsvinden in maart-mei of uitzonderlijk in de periode november-december. Tijdens de stage brengt de projectverantwoordelijke van T4T een bezoek aan het bedrijf, ook de docent zal een bedrijfdbezoek doen. Onze projectverantwoordelijk staat steeds ten dienste van bedrijf, student en docent.


Slotevent

Tijdens het slotevent eind juni presenteren alle studenten hun resultaten. Alle coaches, geïnteresseerde bedrijven, docenten, famillieleden worden hierop uitgenodigd. Af en toe is de pers hierop ook aanwezig.