VGM-controle gaat nieuwe fase in bij Belgische havens

VGM controle

 

 

Na jaren van relatieve stilte waar het VGM-proces geen noemenswaardige verstoring van het logistieke proces heeft veroorzaakt is in België een nieuwe fase ingegaan.

 

 

 

 

VGM controle gaat nieuwe fase in in Belgische havens!

Na jaren van relatieve stilte waar het VGM-proces geen noemenswaardige verstoring van het logistieke proces heeft veroorzaakt is in België een nieuwe fase ingegaan. Sinds enkele maanden worden ook fysieke controles van de VGM op terminal uitgevoerd. Onder begeleiding van een inspecteur van FOD Mobiliteit en Vervoer worden hierbij containers uit de stack gehaald, op een weegbrug gewogen en terug geplaatst. Als de opgegeven VGM meer dan 5% afwijkt of het maximum toegelaten gewicht overschreden is, wordt een PV opgesteld. De kosten voor het wegen worden doorgerekend aan de verlader.

Supply Chain Masters heeft nog geen meldingen ontvangen dat dit een verstoring van de logistieke keten veroorzaakt, wat gezien de eenvoudige procedure ook niet te verwachten is. Wel vragen we onze leden te melden als hier toch iets fout zou lopen. Uiteraard is een afwijking van meer dan 5% van de opgegeven VGM een overtreding en hier kan Supply Chain Masters niet in tussenkomen.

Zoals jullie wellicht nog weten is de VGM-wetgeving ontstaan uit een SOLAS-bepaling om de veiligheid van het vervoer van containers te verhogen. Hoewel er heel veel andere oorzaken bijdragen aan incidenten zoals het verlies van containers overboord, is het correct inrekenen van de totale massa in de stuwage planning van containerschepen nooit verkeerd. Supply Chain Masters staat daarom principieel achter deze wetgeving, zoals we in het verleden ook steeds hebben herhaald, op voorwaarde dat de verstoring in de logistieke keten tot een minimum beperkt blijft en de ‘rotte appels’, i.e. de verladers die willens wetens een verkeerde VGM opgeven, ook effectief geïdentificeerd en bestraft worden. Deze nieuwe strategie lijkt hieraan tegemoet te komen.

Meer verladersnieuws via volgende LINK