Steeds meer bedrijven worstelen met verstoorde aanvoer

Verstoorde aanvoer

De aandacht van de Belgische ondernemingen verschuift van omzetverlies door corona naar verstoorde aanvoer, stijgende kosten en schaarste aan personeel.

 

 

 

 

 

 

 

‘Een zorgwekkende vaststelling aan de aanbodzijde is dat heel veel bedrijven kampen met toeleveringsproblemen.’ Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van werkgeversorganisaties die wordt gecoördineerd door de Nationale Bank.

‘Van de bedrijven die afhankelijk zijn van toeleveringen (twee derde van de bevraagde ondernemingen) geeft de helft aan dat die matig of zwaar zijn verstoord.’ De toeleveringsproblemen zijn vooral wijdverspreid in de groothandel (64% van de respondenten), de bouw (58%) en de industrie (57%). Vooral middelgrote ondernemingen zijn getroffen.

De belangrijkste reden voor de toeleveringsproblemen is schaarste bij de leverancier. Ook het transport is een belangrijke oorzaak van toeleveringsproblemen. Daardoor stijgen de de kosten van inputs, grondstoffen, vervoer en verpakking. De bedrijven zeggen dat ze de komende maanden de helft van die hogere kosten zullen doorrekenen in de verkoopprijzen.

 

Personeelsverloop

De aanbodproblemen hebben een negatieve impact op de economische activiteit. Meer dan een bedrijf op de vier heeft daardoor tijdelijk omzetverlies geleden en meer dan een onderneming op de tien verloor klanten.

Uit de enquête blijkt ook dat meer personeel op eigen initiatief het bedrijf verlaat. 20 procent van de bedrijven meldt een groter dan normaal personeelsverloop. In de sector kunst, amusement en recreatie en bij reisbureaus en in de horeca is dat zelfs bijna de helft.

Het gevolg is dat er veel vacatures zijn en dat bedrijven moeite hebben om die in te vullen. Een derde van de ondernemingen die willen aanwerven, zegt dat het moeilijker is om personeel te vinden voor alle personeelscategorieën. Een ander derde zegt dat het lastiger is specifieke profielen aan te werven. Vorige week meldde de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB dat het aantal nieuwe vacatures is gestegen naar een recordhoogte.

Toch zijn bedrijven optimistischer over de werkgelegenheid. Ze verwachten dat het aantal jobs in de privésector dit jaar met 22.000 stijgt. Het groot banenverlies in zwaar getroffen sectoren wordt meer dan gecompenseerd door de jobcreatie in andere bedrijfstakken.

 

Versoepelingen

Het omzetverlies door de pandemie bedroeg in mei net als in april 10 procent, hoewel de beperkende maatregelen voor de niet-medische contactberoepen en kleinhandel werden versoepeld en de horeca de buitenterrassen mocht heropenen. ‘Het uitblijven van een omzetverbetering is ten dele te wijten aan de andere samenstelling van de steekproef’, zegt de Nationale Bank.

 

 

Het omzetverlies van de niet-medische contactberoepen en de sector kunst, amusement en recreatie kromp van meer dan 80 procent naar respectievelijk 35 en 53 procent. ‘Het heropenen van de terrassen in de horeca leidde niet tot een aanzienlijke verbetering van de omzet, wat mogelijk het gevolg is van het slechte weer in mei.’ De enquête werd begin vorige week gehouden en sindsdien is het weer sterk verbeterd.

Bovendien mogen cafés en restaurant vanaf 9 juni ook binnen weer klanten ontvangen. Mede daarom zijn ze optimistischer over de vooruitzichten. Het aantal horecazaken dat verwacht in de komende zes maanden failliet te gaan, zakte van 17 procent in april naar 5 procent in mei. Het faillissementsrisico voor alle bedrijven verminderde van 4,8 naar 4 procent.

 

Bron: De Tijd, Wouter Vervenne, 01/06/2021

The Suez Canal may be free, but experts warn the supply chain impact could last months