24 februari 2022
BluePoint Antwerpen – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem
Van 09.00u tot 17.00u (Onthaal met ontbijt vanaf 08.30u)

De wetgeving op de overheidsopdrachten legt de overheidsaankoper een wettelijk kader op waarbinnen hij moet inkopen. In deze opleiding bekijken we op welke manier de principes van tactisch, commercieel inkopen ook toepasbaar zijn binnen het kader van deze regelgeving.

DOELGROEP
Deze opleiding richt zich tot overheidsaankopers van werken, leveringen en diensten binnen de federale, regionale en lokale overheden, scholengemeenschappen, OCMW-centra, ziekenhuizen en alle organismen van openbaar nut die vallen onder de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Basiskennis van de wetgeving is aanbevolen.

PROGRAMMA
Inleiding

 • Het hoe en waarom van overheidsopdrachten
 • Overzicht van de procedures en drempelbedragen

Uitdagingen

 • Verschillen met het reguliere inkoopproces bij niet-overheden
 • Omgaan met juridische risico’s
 • Verwachtingen van de medewerkers en de organisatie

Voor, tijdens en na de prijsvraag

 • Hoe begin ik eraan?
 • Praktische opbouw van een bestek
 • Specificaties
 • Leveranciersselectie
 • Economisch Meest Voordelige Offerte (MEAT)
 • Total Cost of Ownership
 • Value Based Procurement

Onderhandelen

 • Wat mag en kan er?
 • Hoe leid ik onderhandelingen?
 • Altijd onderhandelen?
 • Tips & Tricks

Deze opleidingsdag wordt als extra optie aangeboden in de cyclus Tactisch Inkopen, maar kan ook als aparte opleiding gevolgd worden.