22 februari 2022
BluePoint Antwerpen – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem
Van 09.00u tot 17.00u (Onthaal met ontbijt vanaf 08.30u)

In de module Van Sourcing tot Contract doorlopen we het volledige tactische inkoopproces. Het grootste gedeelte van de behandelde analyses, methodes en tactieken zijn universeel bruikbaar voor zowel directe als indirecte aankopen. Toch zijn er een aantal aspecten die heel specifiek zijn voor de indirecte aankopen, met name vooral bij het inkopen of outsourcen van diensten. Tijdens deze extra opleidingsdag zoomen we in op deze specifieke verschillen.Aankopen van Diensten is balanceren tussen kosten, waarde en kwaliteit. Het aandeel van diensten in de totale inkoopportfolio wordt steeds belangrijker en vergt een specifieke aanpak. Je moet voortdurend balanceren tussen kostenefficiënt aankopen en tegelijkertijd zorgen dat de kwaliteit en gevoelswaarde voor de interne klanten optimaal blijft. Tijdens deze opleiding leer je aan de hand van praktijkcases hoe je dienstencategorieën kan optimaliseren en hoe een goede communicatie met interne stakeholders daarbij de sleutel tot succes vormt.Deze opleidingsdag wordt als extra optie aangeboden in de cyclus Tactisch Inkopen maar kan ook als aparte opleiding gevolgd worden.DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot inkopers die (ook) verantwoordelijk zijn voor
het aankopen van diensten en indirecte aankopen..

PROGRAMMA

  • In kaart brengen van de scope van indirecte aankopen en diensten
  • Hoe bepaal je een aanpak per dienstencategorie
  • Praktijkcases van indirecte aankopen en diensten
  • Je behoefte prestatiegericht specifiëren
  • Hoe kan je “waarde” concreet maken in de sourcing aanpak
  • Een optimale balans tussen waarde en prijs
  • Denken vanuit een integrale end-to-end dienstenketen
  • Communicatie en samenwerking met de dienstverlener -performantiemeting
  • Stakeholder engagement