Recyclingsbusiness nu ‘hotter’ dan ooit

Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl - 08/10/20

Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig - Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om in 2025 minimaal 50 procent van al het afval te recyclen, mogelijk niet wordt behaald.

De Europese doelstelling is dat in 2025 minimaal 50 procent van het geproduceerde plastic verpakkingsmateriaal moet worden gerecycled. In 2030 moet dit 55 procent zijn. Volgens de Europese Rekenkamer ligt het huidige recyclingpercentage tussen de 30 en 42 procent. Recycling moet meer worden gestimuleerd, wil Europa transformeren naar een circulaire economie, stelt de Europese Rekenkamer. Door nieuwe regels voor de verslaglegging over recycling en aanscherping van de regels voor de uitvoer van kunststofafval zal naar verwachting het recyclingpercentage van de Europese Unie dalen, concludeert het rapport.

Meer lezen: Milieuorganisaties teleurgesteld over plasticregels kabinet

Afval naar het buitenland
Lidstaten staan voor een grote uitdaging wat betreft afvalrecycling. Bijna een derde van het plastic verpakkingsmateriaal wordt nog altijd getransporteerd naar landen buiten Europa voor recycling. Vanaf januari wordt dit grotendeels verboden. Hierdoor zal de druk op bestaande recyclingbedrijven stijgen en het tekort aan capaciteit toenemen. Ook wordt, vanwege een tekort aan recyclingbedrijven, nog altijd een groot gedeelte van het afval verbrand of bestaat de kans dat het alsnog illegaal wordt vervoerd, meldt het rapport.

Meer plastic door corona
“Om de nieuwe recyclingstreefdoelen voor kunststofverpakkingen te halen, moet de Europese Unie de huidige situatie, waarbij we meer verbranden dan recyclen, omkeren. Dit is een enorme uitdaging”, zegt Samo Jereb, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de analyse. “Door de COVID-19-pandemie is om hygiënische redenen het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik weer toegenomen. Hieruit blijkt dat kunststoffen een belangrijk materiaal in onze economieën zullen blijven, maar ook dat zij een steeds grotere bedreiging voor het milieu zullen vormen.”