Oorsprongscertificaten

De oorsprong van goederen - commerciële & fiscale impact

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen. De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten. Een helder begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij invoer als bij uitvoer.

Opleidingsduur

10/12/2024

Locatie

Hotel Serwir, Sint-Niklaas

Lesgever

Supply Chain Masters

Gemiddelde score

NIEUW!

Doelgroep

Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven. Expediteurs, verantwoordelijken douaneformaliteiten.

Praktisch

Programma

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen. De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten. Een helder begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij invoer als bij uitvoer.

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.

Deze opleiding houdt rekening met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

 • Wat zijn de verschillen tussen niet-preferentiële en preferentiële oorsprong?
 • Met welke landen hebben we een vrijhandelsakkoord?
 • Uw klanten vragen een oorsprongscertificaat: – Is het mogelijk? – Is het nodig? – Is het nuttig? – Is het verplicht?
 • Wat zijn de oorsprong verlenende be- of verwerkingen?
 • Hoe kan ik de oorsprong van de uitgevoerde goederen bewijzen?
 • Welk oorsprongsbewijs mag of moet ik afleveren?
 • Hoe word ik toegelaten exporteur?
 • Hoe word ik geregistreerde exporteur (REX-systeem)?
 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om van de preferentiële oorsprong te genieten bij de import?
 • Hoe kan ik een oorsprongsbewijs binnen de EU krijgen of afleveren?
 • U wilt weten waar u geactualiseerde informatie kunt vinden?


De belangrijkste hoofdstukken ‘Niet-preferentiële en Preferentiële oorsprong worden toegelicht:


Niet-preferentiële oorsprong

 • De Wereldhandelsorganisatie en de oorsprongsregels
 • De Europese wetgeving: de basis oorsprong verlenende regels
 • De bevoegde autoriteiten voor het verlenen van de niet-preferentiële oorsprong
 • Toepassingsgebieden van de niet-preferentiële oorsprong
 • Het niet-preferentieel oorsprongscertificaat
 • Het elektronisch certificaat (www.digichambers.be)


Preferentiële oorsprong

 • Overzicht van de door de EU afgesloten akkoorden op het gebied van preferentiële oorsprong
 • De oorsprong verlenende be- of verwerkingen
 • De ontoereikende be- of verwerkingen
 • Voorbeelden van toereikende be- of verwerkingen
 • De certificaten (EUR.1 – Eur-MED) en de andere oorpsrongsbewijzen
 • De toegelaten en de geregistreerde exporteurs
 • De leveranciersverklaringen
 • De cumulatiemogelijkheden
 • Het territorialiteitsbeginsel
 • Het rechtstreeks vervoer (behandelingsverbod)
 • De no-drawback regel
 • De algemene tolerantieregel
 • De gescheiden boekhouding
 • De bijzonderheden van de verschillende akkoorden
 • De handel met Turkije (vrijhandelsakkoord en douane-unie)
 • De toekomst op het gebied van preferentiële oorsprongsregels

Een vraag over dit programma?

Heb je twijfels over welke opleiding het beste past bij jouw ervaring? Wil je de in-house mogelijkheden voor een opleiding bekijken? Of heb je een andere vraag over ons opleidingsaanbod?

Neem dan contact op met het Supply Chain Masters Office Team. Yannick, Kim en Marieke helpen je graag verder.

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief