Indeling van goederen

Tarificatie en Classificaties - Douane Formaliteiten

De douanenomenclatuur is een internationaal gegeven, een universele taal om je goederen te benoemen met een cijfercode. Een juiste indeling van de goederen garandeert een vlotte en correcte verwerking van je douaneformaliteiten. Sinds 2023 is voor elke douaneregeling en elke goederenbeweging in de EU het gebruik van de nomenclatuurcode verplicht zijn.

Opleidingsduur

05/12 & 12/12/2024

Locatie

Hotel Serwir, Sint-Niklaas

Lesgever

Supply Chain Masters

Gemiddelde score

NIEUW!

Doelgroep

De opleiding is een aanrader voor eenieder die vanuit zijn praktijk bij de indeling van goederen is betrokken of ermee te maken zal krijgen.

Praktisch

Programma

De douanenomenclatuur is een internationaal gegeven, een universele taal om je goederen te benoemen met een cijfercode. Een juiste indeling van de goederen garandeert een vlotte en correcte verwerking van je douaneformaliteiten. Sinds 2023 is voor elke douaneregeling en elke goederenbeweging in de EU het gebruik van de nomenclatuurcode verplicht zijn.

Je maakt kennis met de structuur en het concept van de douanenomenclatuur en wordt aan de hand van concrete voorbeelden en cases stilgestaan bij de methodiek en het gebruik van de indelingsregels.

In dit licht biedt de opleiding een overzicht van de basisbeginselen inzake classificatie, en wordt vanuit praktisch oogpunt gekeken naar een aantal belangrijke aspecten zoals de bronnen voor classificatie, de bij indeling te hanteren basisbeginselen, de principes inzake specifieke goederen zoals sets, wisselstukken, verpakkingsmiddelen, etc.

BRENG UW LAPTOP MEE !

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat is het belang, de impact en het risico verbonden aan de indeling van goederen?
 • Waar vind ik de indeling van goederen terug?
 • Hoe ga ik te werk?
 • Waar dien ik in het bijzonder op te letten?
 • Correcte gebruik van de indelingsregels
 • Wat zijn de voor mijn goederen relevante indelingscriteria?
 • Welke bronnen bestaan er om mij bij de indeling te helpen?
 • Is het verstandig de goederencode aan derden te vragen / mee te delen?
 • Kan ik zekerheid omtrent mijn goederencode bekomen?
 • Hoe vraag ik een BTI aan, en is dit aangewezen?
 • Wat indien de Administratie of mijn klant het niet eens is met de gehanteerde indeling?
 • Praktijkcases en oefeningen


BCCL BV behoort bij één van 9 de organisaties in België waarvan haar douane opleidingen door de
AADA (Algemene Administratie Douane en Accijnzen) werden erkend. De opleidingen voldoen bijgevolg aan het Ministerieel besluit van 21 januari 2021 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane-, BTW en accijnsreglementering in het bijzonder met betrekking tot de indiening van douaneaangiften.

Een vraag over dit programma?

Heb je twijfels over welke opleiding het beste past bij jouw ervaring? Wil je de in-house mogelijkheden voor een opleiding bekijken? Of heb je een andere vraag over ons opleidingsaanbod?

Neem dan contact op met het Supply Chain Masters Office Team. Yannick, Kim en Marieke helpen je graag verder.

Kennisdeling, netwerking, opleidingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief