Naar een model om leveranciers duurzaam te selecteren

HOGENT, VUB & UA lanceren enquête in kader van doctoraatsonderzoek.

Duurzaam ondernemen staat hoog op de agenda van steeds meer maakbedrijven. Dat heeft deels te maken met de wetgeving en met de groeiende aandacht van klanten en stakeholders voor duurzame thema’s, maar evenzeer met het feit dat ondernemingen het zelf belangrijk vinden om duurzaamheid in hun beleid te integreren.

Een van de bedrijfsaspecten die een duurzame impact kunnen uitoefenen, is het inkoopbeleid. In haar doctoraatsonderzoek verdiept Karen Van Bastelaere (HOGENT, VUB & UA) zich in de integratie van duurzaam inkopen in de Belgische maakindustrie.

Dat onderzoek moet onder meer resulteren in een tool die maakbedrijven in staat stelt om duurzaamheid in de leveranciersselectie (en -evaluatie) te integreren. Een pasklare oplossing of handleiding daarvoor bestaat niet, maar duidelijke richtvragen, handvaten en instrumenten kunnen bedrijven helpen om hun inkoopproces onder de loep te nemen, te definiëren waar ze op dat vlak staan, stappen vooruit te zetten en de juiste middelen en modellen te gebruiken om dit proces efficiënt te laten verlopen. Bedrijven kiezen daarbij zelf waar ze accenten leggen en hoe ver ze willen gaan.

Niettemin is brede input en betrokkenheid van de maakbedrijven essentieel om de onderzoeksresultaten fijnmaziger te krijgen en een tool zoveel op maat van de maakbedrijven uit te kunnen tekenen. Mede daarom lanceert Karen Van Bastelaere een enquête gericht naar inkopers, inkoopmanagers, duurzaamheidsmanagers/coördinatoren, general managers, of andere professionals die op de hoogte zijn van de bedrijfsstrategie, het inkoopproces en duurzaamheidsbeleid.
Personen met bovenstaande functies worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bevraging. Dat neemt slechts 10 minuten in beslag. Ben je zelf niet actief in een van deze functies, maar ken je collega’s of mensen in je omgeving die wel aan dat profiel beantwoorden, dan wordt het zeer geapprecieerd mocht je dit bericht doorsturen naar de betrokken of hun gegevens bezorgen aan karen.vanbastelaere@hogent.be.
Wie deelneemt en zijn gegevens achterlaat op het einde van de bevraging, ontvangt de resultaten als eerste.

NEEM HIER DEEL

Bron: Karen Van Bastelaere – 07/04/2021