Marc Slegers voorzitter nieuwe fusieorganisatie ‘Supply Chain Masters’

Op 1 januari gaan de verladersorganisatie OTM en de vereniging voor inkoop en logistiek VIB op in één organisatie: Supply Chain Masters. “De klemtoon ligt zowel op netwerking en opleidingen als belangenbehartiging”, zegt voorzitter Marc Slegers.

Marc Slegers – © Supply Chain Masters

“De grenzen tussen inkoop, logistiek en supplychain vervagen alsmaar meer, niet in het minst door de noodzaak aan een meer duurzame aanpak. Hoewel OTM zich meer als een verladersorganisatie profileerde en VIB zich meer richtte op inkoop en logistiek, was er een grote complementariteit. Onze DNA’s zijn ook zeer gelijkaardig”, zegt de kersverse voorzitter.
“Voor zowel OTM als VIB is 2020 een bijzonder moeilijk jaar geweest”, legt Slegers uit. “Onze financiële inkomsten zijn grotendeels afkomstig uit opleidingen en events. Door de coronacrisis konden geen fysieke opleidingen doorgaan en was ‘live’ netwerking onmogelijk. “Dat eiste zijn tol. Wij verwachten trouwens dat ook 2021 een moeilijk jaar zal zijn.”

Vier medewerkers

De nieuwe organisatie zal haar secretariaat in Berchem bij Antwerpen hebben (waar VIB nu gevestigd is, red.), met een antenne in Gent. “Dat kan handig zijn met de fileproblematiek in het achterhoofd”, stelt Slegers. “Vier medewerkers zullen de praktische organisatie van de opleidingen, de netwerkevents en de marketing op zich nemen. De operaties/marketing zullen geleid worden door Marieke Pannecoek (VIB). Finance /hr zal door Carla Laureys (OTM) worden getrokken. We hebben nu een mooi team met uitsluitend dames”, voegt Slegers er nog aan toe.

Marc Slegers (Cegeka), die al verkozen was als de volgende voorzitter van VIB in opvolging van Jos Marinus, wordt voorzitter van Supply Chain Masters. Lennart Heip (Dow, OTM) en Frank Geets (Facilitair Bedrijf, VIB) zijn vicevoorzitter. Hugo Van Dessel (Katoen Natie, VIB) wordt afgevaardigd bestuurder. Jos Marinus blijft hen tot in mei actief ondersteunen.

Ook lobbywerk

“We beschouwen de fusie als een eerste stap in een verdere nauwere samenwerking met bijvoorbeeld ABCAL, de Franstalige tegenhanger van VIB, en PICS. Wij zijn een belangrijke economische regio maar een zeer kleine. Versnippering is dan ook uit den boze. Zeker omdat Supply Chain Masters een belangenorganisatie wil zijn met lobbywerk op Belgisch en Europees niveau”, voegt Slegers toe.

De nieuwe organisatie zal ongeveer 550 leden tellen. “Door de krachten te bundelen en nieuwe initiatieven te nemen, willen wij dat aantal  nog optrekken” zegt hij nog.

Begeleiding

“Doordat de grenzen binnen de supplychain vervagen, worden van de transportmanagers en inkopers van logistieke diensten nieuwe vaardigheden verwacht. Wij willen de leden helpen aan expertise in end-to-end supplychains. Supply Chain Masters wil dan ook kennisoverdracht en netwerking mogelijk maken voor alle professionals werkzaam binnen het volledige supplychainspectrum. En dat in elk stadium van hun loopbaan. Van stagiair tot ‘C Level’-manager”, aldus Slegers.
Daarin zijn OTM en VIB zowel overlappend als complementair, vindt Slegers. “Beide zijn in opleidingen actief, maar met een andere klemtoon. OTM kent succesvolle initiatieven zoals hackathons voor hogescholen en het coachen van jongeren. VIB is sterk in het netwerken, met bijvoorbeeld de Dag van Inkoop en Supply Chain, de Supply Chain Awards en de Procurement Awards.

Nieuwe initiatieven

Naast gespecialiseerde en gecertificeerde opleidingen zal Supply Chain Masters content aanbieden via het platform www.supplychainmasters.be. Daarnaast komen er verschillende events en netwerkmomenten. “In het voorjaar van 2021 organiseren we – als corona het toelaat – de Dag van Inkoop & Supply Chain, een  inhoudelijk sterke dag met meerdere eminente sprekers. De Supply Chain Awards en de Procurement Awards zullen jaarlijks alternerend worden georganiseerd, telkens in combinatie met een hackathon. Zo willen we de leden een combinatie van kennisoverdracht en interessante netwerkmogelijkheden blijven aanbieden”, vertelt Slegers nog.

Young Supply Chain Masters

Een nieuw initiatief wordt de ‘Young Supply Chain Masters’. “We willen jonge professionals in hun (toekomstige) carrière binnen de end-to-end supplychain begeleiden. Via de hackathon, Topcoaches4Toptalent en andere activiteiten laten we de jonge generatie kennismaken met wat inkoop, logistiek en supplychain te bieden hebben. Dankzij nauwe contacten met de academische wereld wil Supply Chain Masters een rol spelen als een soort ‘influencer’ en we kunnen ook de onderwijsprogramma’s bijsturen”, zegt Slegers tot slot.

Bron: Flows – 18/12/20 – Philippe Van Dooren