Klimaattop: akkoord voor meer schone vrachtwagens

klimaattop schone vrachtwagens

Klimaattop sluit akkoord voor meer schone vrachtwagens

Vanaf 2040 rijden in vijftien landen, waaronder Nederland, alle nieuwe vrachtwagens en bussen zonder uitlaatgassen. Dat is op de klimaattop in Glasgow besloten.

Omdat vrachtwagens gemiddeld zo’n tien jaar rondrijden, is de overeenkomst een mooie stap om de uitstoot van broeikasgassen door vrachtwagens en bussen wereldwijd naar nul te krijgen in 2050. Om aan te sluiten bij de logische momenten van vervanging voor ondernemers, is het doel in 2030 30% van de nieuwe zware voortuigen uitstootvrij te hebben.

Belangrijke bron van luchtvervuiling

De afspraken zijn gemaakt omdat zwaar vervoer een belangrijke bron is van luchtvervuiling en de uitstoot van de transportsector wereldwijd niet in lijn is met de Parijsdoelen. Zwaar verkeer zorgt voor ruim een derde van de CO2-uitstoot en zo’n 70% van de stikstofuitstoot van al het wegverkeer wereldwijd. Daarnaast produceert het veel schadelijke gassen die mensen direct inademen.

De oplossing is een vrachtwagen of bus die rijdt op een batterij of waterstof. Ze zijn stil en rijden zonder uitlaatgassen. Maar ze zijn nog wel duur. Veel transportondernemers hikken tegen de prijs aan en veel producenten aarzelen nog om massaal schone vrachtwagens te gaan maken.

Versnelling door samenwerking en kennisuitwisseling

Ondernemers in Nederland kunnen met subsidie een uitstootvrije bestelbus kopen en ook voor vrachtwagens is zo’n regeling aanstaande. Maar die vrachtauto’s moeten er dan wel in ruime keuze zijn. Bouwers van bussen en vrachtwagens zijn wereldwijd verspreid. Daarom is internationale samenwerking van belang. Staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat roept andere landen op zich ook aan te sluiten.

Naast Nederland doen mee: Oostenrijk, Canada, Chili, Denemarken, Finland, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Schotland, Turkije, Uruguay, het Verenigd Koninkrijk, Wales en Zwitserland. Naast landen doen ook tal van staten, bedrijven die transporteren en vrachtwagenbouwers mee, zoals California, DHL, Heineken, Scania en BYD.

Bron: www.greenity.nl, 12/11/2021

Lees ook: Brexit: nieuwe douaneformaliteiten in 2022