Ken jij de afkortingen ‘Baas’, ‘DAI’, ‘AI’, ‘PIM’?

Internetgigant Alibaba benoemt adoptie van blockchain applicaties in trends voor 2020 – Ook dit jaar heeft de Alibaba DAMO Academy, het onderzoeksinstituut van ‘s werelds grootste e-commerce bedrijf, een rapport uitgebracht waarin 10 technologische trends voor dit jaar worden voorspeld. Verschillende ontwikkelingen worden aangestipt; van kunstmatige intelligentie tot quantum computing, van cloud computing tot blockchain-technologie.

Het instituut, waarvan de naam DAMO afkomstig is van Discovery, Adventure, Momentum and Outlook, is van mening dat het makkelijker gaat worden voor grote bedrijven om blockchain-technologie te implementeren en dat verschillende hardware op het juiste moment beschikbaar zal zijn. Daarmee zullen blockchain-applicaties volgens het instituut steeds meer in het dagelijkse leven worden opgenomen. Zo valt in het uitgebrachte rapport te lezen:
Vooruitblikkend in 2020 zal Blockchain-as-a-Service (Baas) ervoor zorgen dat de drempel om blockchain-applicaties te implementeren wordt verlaagd. Ook zal een verscheidenheid aan hardware-chips met algoritmes voor terminals, cloud en specifiek ontworpen voor blockchain verschijnen, waarmee fysieke activa kunnen worden toegewezen aan digitale activa op de blockchain. Hiermee zullen de grenzen van het Internet of Value worden verlegd en multi-chain interconnection worden gerealiseerd. In de toekomst zal een groot aantal innovatieve blockchain-applicatiescenario’s met multidimensionale samenwerking in verschillende industrieën en ecosystemen ontstaan, en grootschalige blockchain-applicaties van productiekwaliteit met meer dan 10 miljoen Daily Active Items (DAI) zullen massaal worden geaccepteerd.

Begin vorig jaar voorspelde het instituut dat de commerciële applicaties van blockchain-technologie in een stroomversnelling terecht zouden komen; iets wat vorig jaar werkelijkheid werd. De technologie werd vorig jaar namelijk opgepakt in nationale strategieën, werd geïmplementeerd in financiële processen, in overheidsprocessen en andere sectoren. Daarnaast lieten ook internet-giganten hun oog vallen op blockchain. Zo kondigde Alibaba zelf in maart 2019 aan blockchain-technologie te gaan toepassen op haar supply chain.
Dit is de volledige lijst aan technologische trends uit het rapport van de DAMO Academy:
Grootschalige, bedrijfsmatige blockchain-applicaties zullen meer massa-adoptie meemaken. Het Blockchain-as-a-Service (Baas) concept zal drempels verlagen voor bedrijven om enterprise-applicaties te gaan gebruiken.
Kunstmatige intelligentie (AI) zal evolueren van waarnemingsintelligentie naar cognitieve intelligentie, waarbij inspiratie zal worden gehaald uit cognitieve psychologie, neurowetenschappen en sociale geschiedenis.
Processing-in-memory (PIM) innovaties zullen door middel van kunstmatige intelligentie een positieve stimulans krijgen. PIM-architectuur beslaat de samensmelting van geheugen en processor. Hiermee vinden computerberekeningen plaats waar data is opgeslagen, waardoor de data minimaal wordt verplaatst om efficiëntie te vergroten.
Grootschalige samenwerkingen tussen machines zullen mogelijk worden.
De opkomst van modulair ontworpen computerchips zal het makkelijker en sneller maken om chips bij elkaar te voegen.
Het gebruik van nieuwe materialen zal semiconductor-apparaten revolutioneren.
Meer adoptie van technologieën die rusten op kunstmatige intelligentie (AI) waarmee veiligheid van data kan worden gewaarborgd.
Het werken in the cloud zal centraal staan als het gaat om innovatie van IT-technologie.
2020 zal een kritieke periode zijn alvorens de opkomst van grootschalige quantum computing.

De DAMO Academy en blockchain

In 2018 richtte de DAMO Academy een ‘lab’ op, specifiek voor onderzoek naar blockchain-technologie. Het lab, met het doel om de adoptie van blockchain-applicaties in commerciële en financiële sectoren te stimuleren, wordt aangestuurd door Zhang Hui; Hui is tevens director van de blockchain-afdeling van Ant Financial. Het lab heeft de focus op zeven sleutelgebieden: consensusprotocollen, cryptografische veiligheid en privacy, vertrouwde uitvoeringsomgeving, cross-chain protocollen, smart contract-talen en veiligheidsanalyses, integratie van blockchain-technologie met behulp van Internet of Things (IoT) en integratie van blockchain-technologie met secure multi-party computing (SMC).

Bron: Crypto-insiders.nl – Niels Poerwoatmodjo – 02/01/2020