In voorjaar 2021 opent ‘Fabriek Logistiek’

Fabriek Logistiek is de eerste logistieke testruimte in België. Dit praktische testcentrum brengt alle logistieke toepassingen en technologieën, kennis en ervaring, theorie en expertise samen. Je legt je logistieke vragen en problemen voor én probeert de bestaande oplossingen zelf uit. Ongestoord en volledig afgeschermd in een realistische en bedrijfsveilige omgeving.
Waarvoor kan je terecht in Fabriek Logistiek?

 • Je test een technologie of productontwikkeling in je eigen procesopstelling, met je eigen goederen en mensen, en realiseert oplossingen op maat
 • Je ervaart concreet de effecten van het toevoegen van diensten zoals e-commerce op je magazijnwerking.
 • Je voert je proof of concept uit in een realistische omgeving.
 • Je bereidt de overschakeling naar een nieuwe technologie voor en minimaliseert de implementatiefouten.
 • Je leidt je personeel op in nieuwe technologieën.

Hoe werkt Fabriek Logistiek?

Het gebouw van Fabriek Logistiek bestaat uit drie units.
Unit 1 en 2 – Testen en samenwerken
De eerste unit focust op palletwerking, de tweede is gericht op e-commerce. Beide ruimtes kan je, individueel of samen, huren op dagbasis of langer, en modulair inrichten. Ze zijn voorzien van procestechnieken voor alle onderdelen van warehousing: ontvangst, opslag en verzending.
In deze ruimtes test je zelf uit of een nieuwe technologie of procesaanpassing de verwachte meerwaarde genereert. Je configureert een tijdelijk testplatform volledig naar eigen behoefte. Je voert alle tests uit met je eigen goederen en eigen personeel. Op die manier ervaar je zo realistisch mogelijk de bruikbaarheid van een nieuw concept.
Je kan ook samenwerken met partners en/of aanbieders om je idee, de gezochte productoplossing of procesverandering uit te werken.
Unit 3 – Trainingsplatform
In deze derde ruimte biedt VDAB een tijdelijk trainingsplatform aan. Ideaal als je op zoek bent naar een logistieke opleiding of vervolmaking voor nieuwe en bestaande logistieke processen.

Wie kan terecht bij Fabriek Logistiek?

Iedereen die logistieke processen wil testen, bijvoorbeeld
Kmo’s, bedrijven en instellingen

 • op zoek naar logistieke oplossingen,
 • die bedrijfsprocessen willen optimaliseren en veranderingsprojecten implementeren,
 • of nood hebben aan een logistieke opleiding.

Onderzoekers

 • die een nieuw product willen testen,
 • of een nieuw concept willen uitproberen in een realistische werkomgeving.

Aanbieders van innovatieve warehousingproducten

 • die hun logistieke oplossingen, technologieën, hardware en software ter beschikking willen stellen voor test, training en opleiding,
 • die een proof of concept willen opzetten in een volledige keten en dat ook willen demonstreren aan een grote groep gebruikers,
 • of samen met anderen een nieuwe oplossing willen uitwerken en testen in een bedrijfsveilige omgeving.

Opleidings- en onderwijsverstrekkers

 • die bij ons toegang krijgen tot de huidige en modernste technologie,
 • die praktijkervaring willen aanbieden met de allernieuwste producten,
 • die de meest actuele technieken, methodieken en expertise willen integreren in het lessenpakket.
Bron: POM-Oost-Vlaanderen – 18/06/20