Hoe meld ik me aan voor de selectieprocedure?

Voldoende studiepunten en de juiste attitude
De student meldt zich aan bij zijn eigen hogeschool en daar vindt, op basis van de schoolresultaten, studiepunten en studentervaringen de eerste schifting plaats.

Kandidatuur indienen
Bij positief advies van de docent kan de student een kandidatuur indienen. Deze bestaat uit een CV + motivatiebrief die per mail wordt doorgestuurd naar chantal.smet@supplychainmasters.be

Ik heb me kandidaat gesteld en wat dan?

Evaluatiegesprek
Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek, dit gesprek lijkt een beetje op een sollicitatiegesprek. We willen de studenten deze ervaring ook al meegeven. Na deze stap bekijkt het team van Supply Chain Masters alle kandidaten en wordt er een selectie gemaakt wie meekan naar de volgende stap, de Hudson competentietest.

Hudson competentietest
De geselecteerde studenten worden onderworpen aan een specifieke competentietest, die wordt afgenomen door Hudson, een marktleider op het vlak van rekrutering en selectie. Hudson geeft in het attest dat zij afleveren aan of zij de student geschikt vinden voor deze stage of niet. Soms komt het voor dat er een gereserveerd advies wordt gegeven op basis van het feit dat de respectievelijke student niet in elke stage kan worden ingezet.

Matchmaking
Aan de hand van de door het bedrijf opgegeven competenties en uiteraard ook door analyse van de stage-inhoud maakt Hudson de ultieme match tussen student en bedrijf. Hierbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met bovenstaande criteria, in tweede instantie koppelt men met een tweede stage rekening houdend met voorgaande criteria maar wordt ook rekening gehouden met locatie en dus afstand tussen woon-studie-bedrijfsplaats.

Topcoach meets Topstudent
Nadat de student het project heeft toegewezen gekregen vindt een eerste ontmoeting plaats tussen de topcoach en de topstudent. Op dat moment zal de coach uitvoerig het project uitleggen aan zijn student, beiden komen hun project voorstellen op de T4T Kick-off.

Kick-off
Net voor Nieuwjaar vindt de Kick-Off plaats, de coach geeft duiding rond het bedrijf en in welke afdeling de student aan de slag gaat, de student omschrijft zijn project. Dit moment is ook een netwerkmoment tussen bedrijven, geïnteresseerde bedrijven en studenten, u kan als tweedejaarsstudent ook steeds uw interesse tonen om op dit moment eens te komen luisteren naar de projecten.

Stage
De student werkt tijdens zijn volledige stageperiode aan dit project. Afhankelijk van welke school de student afkomstig is kunnen de stageperiodes verschillen, deze zijn tussen de 9 en 15 weken en kunnen plaatsvinden in maart-april-mei of uitzonderlijk in de periode oktober-november-december. Tijdens de stage brengt de projectverantwoordelijke van T4T een bezoek aan het bedrijf en checkt af of de doelstellingen gehaald worden. Onze projectverantwoordelijk staat steeds ten dienste van bedrijf, student en docent.

Slotevent
Tijdens het slotevent eind juni presenteren alle studenten hun resultaten. Alle coaches, geïnteresseerde bedrijven, docenten, familieleden worden hierop uitgenodigd. Af en toe is de pers hierop ook aanwezig.