Green deal stedelijke logistiek opgestart door Vlaamse overheid

In 2019 meldden een aantal bedrijven
dat de regels rond stedelijke logistiek nogal ver uiteenlopen en voorspelbaarheid bleek ook een probleem te zijn. Dit was voor VBO en de Vlaamse overheid de aanleiding om een oproep te lanceren en er werd toen ook een studie uitgevoerd naar waar de knelpunten exact liggen.

Daartoe werd door VBO een werkgroep opgericht waar Touring, VAB, Becommerce, VIL, Supply Chain Masters en de masterstudent die de studie uitgevoerd heeft, aan deelnamen.
Vorige week kwamen deze actoren in een virtuele meeting samen om de resultaten van fase 1 te bespreken.
Fase 1 van dit project behelsde het wetenschappelijk in kaart brengen van de problematiek. O.b.v. die vaststellingen wordt nu de tweede fase onder de vorm van een dialoog opgestart. Het onderzoek stoelde op een enquête, en die werd voorgesteld door Elke Vanooteghem – MSc Bedrijfskunde VUB.
Bekijk de resultaten hier: Lokale overheden en het stedelijk logistiek beleid- resultaten green deal

Supply Chain Masters zal uiteraard ook in de toekomst aan deze dialoog deelnemen en onze leden op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen.

Bron: Supply Chain Masters – Lennart Heip – 19/01/21