Gratis webinar: wijzigingen Belgische wetgeving vanaf 1/02

Gratis webinar wijzigingen belgische wetgeving

Gratis webinar: wijzigingen Belgische wetgeving vanaf 1/02

Pascion & Supply Chain Masters organiseren samen een informatieve gratis webinar over de aankomende wijzigingen in de Belgische wetgeving die vanaf 1 februari 2022 van kracht zullen zijn.

In deze Webinar kom je alles te weten over:

 • De nieuwe maximale betalingstermijn van 60 dagen
 • De nieuwe regels in verband met de verificatietermijn
 • De nieuwe regels in verband met de start van de betalingstermijn
 • De nieuwe regels in verband met toepassing van interesten na laattijdige betaling

Spreker: Meester Charlotte Vermeesch – Altius advocaten

Schrijf je in voor onze webinar op 20/12 van 13u – 14u.

13u: Start

13u40: Q&A + round table

14u: Einde

De praktische informatie & invite voor deze meeting ontvang je de dag voor de webinar van ons.

 

Lees ook:Brexit: nieuwe douaneformaliteiten in 2022

 

 

Mogelijks heb je ook interesse in onze gecertificeerde opleiding tactisch inkopen: Juridische aspecten van het inkoopcontract.

Het doel van deze opleiding is om jouw juridisch bewustzijn als inkoper aan te scherpen en je basiskennis mee te geven van juridische aandachtspunten die belangrijk zijn voor inkopers.  De inhoud van de cursus is uiteraard juridisch maar wordt toegepast op de praktijk.  Als deelnemer mag je op elk moment vragen stellen en ervaringen delen die dan in de groep juridisch worden geanalyseerd en besproken.

Doelgroep

Dit opleidingsniveau richt zich tot inkopers, buyers, sourcing specialisten met 3 tot 5 jaar ervaring in een professioneel uitgebouwde inkoopafdeling.

PROGRAMMA

Inleiding

 • Wat is recht?
 • Het verschil tussen resultaatsverbintenissen en middelenverbintenissen
 • Aanvullend en dwingend recht
 • Het verschil tussen koop en aanneming
 • Het juridisch kader van overeenkomstenrecht

Hoe komen overeenkomsten tot stand?

 • Aanbod en aanvaarding
 • De verschillende contractdocumenten
 • Conflicten tussen aankoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden
 • Tegenstelbaarheid van factuurvoorwaarden
 • Handtekeningsbevoegdheden en schijnvertegenwoordiging
 • Het bewijsrecht en specifieke kwesties zoals de aanvaarding door stilzwijgen, en de wijze waarop contracten worden geïnterpreteerd
 • De verschillende fasen in de totstandkoming van de overeenkomst
 • De factuur, de gevolgen van aanvaarding, de noodzaak van protest en het belang van de ingebrekestelling

Uitvoering van overeenkomsten

 • Hoe moeten overeenkomsten uitgevoerd worden
 • Exceptie van niet-uitvoering
 • Contractuele aansprakelijkheid en de rol van overmacht
 • Het onderscheid tussen strafbedingen, schadebedingen en de “clause de dédit”

Types overeenkomsten

 • De koop/verkoop overeenkomst
 • De aanneming overeenkomst
 • Nationale koop
 • Het Weens Koopverdrag

De derde dag wordt ingevuld in overleg met de deelnemers. Concrete problemen/vragen worden behandeld. We kijken samen naar hoe de probelen hadden kunnen vermeden worden door de juiste bepalingen in te lassen of de juiste stappen te zetten. Er kan ook aandacht worden besteed aan aankoopvoorwaarden en opmerkingen van een leverancier die het met die voorwaarden niet eens is. Of er kan uitleg worden gevraagd over gangbare clausules waarvan de juridische draagwijdte onvoldoende duidelijk is.