Donderdag 24 februari 2022
BluePoint Center – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem
Van 09.00u tot 17.00u (Onthaal met ontbijt vanaf 08.30u)

Dankzij de digitalisering van inkoop- en andere bedrijfsprocessen kan je als inkoper beschikken over steeds meer data en indicatoren om je inkoopbeslissingen op een efficiënte manier te onderbouwen. In deze opleiding bekijken we met jou welke data relevant en betrouwbaar zijn voor inkoop, welke analyses je erop kan uitvoeren en hoe je deze analyses kan vertalen naar inkoopbeslissingen en het uitbouwen van een inkoopstrategie.

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot Category Managers, Procurement Excellence Managers en Procurement Managers.

PROGRAMMA

 • Procurement Analytics als onderdeel van Procurement Excellence.
  Hoe te integreren in de Procurement organisatie?


Welke data zijn relevant en betrouwbaar?

 • Effectief sturen van de inkoopfunctie in een “end to end” context:
  o Procurement Performance Indicators
  o Business Performance Indicators
  o Supply Chain Performance Indicators
  o Supply Base Perfomance Indicators
  o Sustainability Indicators
  o Risk / Opportunity Indicators
  o …
 • Smart KPI’s: een essentiële voorwaarde voor continuous improvement
 • “Garbage in, garbage out”: het belang van kwalitatieve brondata en het in kaart brengen/opvangen van blindspots.
 • Vermijd verrassingen: “Leading indicators versus Lagging indicators”


Hoe data combineren en analyseren?

 • Overzichtelijk rapporteren op elk niveau; de kracht van de eenvoud
 • Combineren van kwantitatieve en kwalitatieve informatiebronnen
 • Geloofwaardig en relevant rapporteren aan senior management
 • Het effectief inzetten van externe indicatoren en benchmarks
 • De “in’s en out’s” van een performante “category cockpit”: een overzicht van de meest essentiële category insights en hoe deze op te zetten.


Hoe de analyseresultaten gebruiken voor ondersteuning van de inkoopfunctie?

 • Procurement Analytics als een middel en niet als een doel op zich: het gevaar van “analysis – paralysis” en “virtual reality”.
 • Heb ik een dure Procurement Software nodig of kan het ook anders?