Als Supply Chain Masters worden wij al jarenlang geconfronteerd met het feit dat er een tekort aan personeel in de logistieke sector bestaat. Dit knelt om een topprestatie op het gebied van logistieke uitvoering neer te zetten. Gezien de plannen van de Vlaamse regering om van Vlaanderen een slimme en duurzame logistieke draaischijf te maken én groei in deze sector te voorzien, kan de arbeidsmarkt steeds krapper worden wanneer niet tijdig plannen voor verschillende arbeidsniveaus worden gemaakt.

Het voormalige OTM heeft in 2008 gemeend een uniek project onder de naam Topcoaches 4 Toptalent te moeten opstarten. Het doel was – en is – om speciaal geselecteerde topstudenten in hun laatste hogeschooljaar Logistiek Management in en rond hun stage intensief te laten begeleiden door een topcoach. Dit betekent dat ze niet een gewone afstudeerstage uitvoeren maar intensiever worden voorbereid op de arbeidspraktijk omdat ze tijdens het selectieproces getest zijn op de aanwezigheid van kerncompetenties via het HR bureau Hudson die van groot belang zijn voor het bedrijfsleven. Hierbij is ondermeer te denken aan leiderschapscapaciteiten, communicatieve en sociale competenties en het kunnen managen van veranderings- en besluitvormingsprocessen.

Het resultaat moet dan zijn dat deze topstudenten als professionele bachelor sneller en beter inzetbaar zijn in (hogere) logistieke functies omdat in dit arbeidsmarktsegment ook een toenemende behoefte aan gekwalificeerd personeel bestaat.