Nieuwe startup partner gespecialiseerd in ladingzekering

CS-TS nieuwe start-up partnerCS-TS, specialist ladingzekering nieuwe startup partner.

 

 

 

 

 

 

 

CS-TS wordt verwelkomd door Supply Chain Masters als nieuwe partner.
Ladingzekering is hun specialiteit! Een korte kennismaking:

Strengere eisen aan uw palletgoederen!

Sinds de omzetting van de EU richtlijn 2014/47 naar Belgisch recht worden gepalletiseerde goederen aan strengere eisen onderworpen. In onze verschillende gewestelijke wetgeving worden gepalletiseerde goederen gedefinieerd als laadeenheden:

“wordt verstaan onder laadeenheid: een hoeveelheid goederen die zodanig is gebundeld of op een andere wijze bijeen is gebracht dat de behandeling, de stapeling en de opslag als één verpakkingseenheid kan plaatsvinden.”

Iets verderop in diezelfde wetgeving lezen wij:

“De zekeringsmethoden en middelen zijn in overeenstemming met de meest recente versie van de onderstaande normen – EUMOS 40509 Vervoers-Verpakking”

Wat betekent dit?

Dit alles betekent dat laadeenheden die op onze wegen vervoerd worden onderworpen worden aan een Eumos 40509 test. Als deze test doorstaan wordt, zal de laadeenheid als “transportveilig” ingedeeld worden en zonder problemen vervoerd kunnen worden. Naast het wettelijke karakter zijn er nog enkele bijkomende voordelen aan de Eumos 40509 test. Naast het feit dat er geen boetes kunnen worden uitgeschreven ten aanzien van de laadeenheid, kan men door deze Eumos 40509 testen de laadeenheid optimaliseren en verduurzamen en kan bij schade aan de verzekeraar bewezen worden dat de verpakking transportveilig was voor aanvang transport. Heel wat voordelen dus.

Type Labo’s

De Eumos 40509 normering bestaat reeds van 2012 (nieuwe versie 2020) en verspreid over Europa zijn er een 25 tal vaste labo’s. Een aantal zijn verbonden aan een producent van verpakkingsmateriaal en de meeste labo’s zijn gevestigd op vaste locaties. Dit is nu net wat CS-TS (Cargo Securing Testing Services) niet is. CS-TS is volledig onafhankelijk en aan geen enkele verkooporganisatie verbonden en bovendien mobiel. Wij komen met ons testlabo naar de bedrijven, waar we deze testen op de laadeenheden onmiddellijk kunnen uitvoeren, dit zonder voor en na traject. Met het bijkomende voordeel wanneer testen niet slagen er onmiddellijk kan worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.

CS-TS is in Europa het enige bedrijf met een oplossing om laadeenheden met een mobiel lab te testen en te certificeren. Ook dit is een troef, wij komen overal in Europa om dergelijke testen uit te voeren. Als startup partner hopen we vele Supply Chain Masters leden te ontmoeten op toekomstige events!

 

Contact

CS-TS bv
Vijverstraat 3 | 8450 Bredene | Belgium
info@cs-ts.be | www.cs-ts.be
+32(0)475 58 22 03

Ladingzekering CS-TS

 

 

 

 

 

 

 

Lees via volgende link meer artikels over transport:  Nieuwsartikels over transport