Zeg niet te gauw ’t is maar een vrouw! Vrouwen in de logistiek.

Update: Evolutie vrouwen in de logistiek in het kader van Internationale Vrouwendag. 

 

In het kader van Internationale Vrouwendag (8 maart 2021) kijken we even kritisch naar vrouwen en de arbeidsmarkt, we vergelijken de percentages over de laatste 10 jaar. In België heeft 52,2% van de vrouwelijke loontrekkenden een diploma hoger onderwijs, tegenover slechts 38,7% van de mannelijke loontrekkenden.
Desondanks zegt slechts 15% van de vrouwelijke loontrekkenden toezichthoudende of leidinggevende verantwoordelijkheden te hebben, in vergelijking met 25% van de mannen.

Tussen 25 en 49 jaar, de meest actieve leeftijd wat tewerkstelling betreft, heeft 16,6% van de vrouwelijke loontrekkenden een toezichthoudende functie, tegenover 24,8% van de mannen.
Het is echter in deze leeftijdsgroep dat de genderkloof in het opleidingsniveau van de loontrekkenden het grootst is: 58,7% van de vrouwelijke loontrekkenden heeft een universitair diploma, tegenover 41,9% van de mannen.

Jongeren (15-24 jaar) hebben min of meer dezelfde verantwoordelijkheden (ongeveer 5,5%). Onder de 50-plussers liggen de opleidingsniveaus dichter bij elkaar (42,3% hoogopgeleide vrouwen, 37,2% mannen) en de verschillen zijn het opvallendst in termen van verantwoordelijkheid, met bijna twee keer zoveel mannen die leidinggeven aan personeel als vrouwen (respectievelijk 30,3% en 15,6%).

Vrouwen in de logistiek

De logistiek wordt nog altijd gezien als een echte mannenwereld al is er de laatste jaren toch een kentering aan de gang.

 

“Als je bedrijven de vraag stelt waarom ze zo weinig vrouwen in dienst hebben, krijg je vaak het antwoord: ‘Vrouwen solliciteren niet. Wat kunnen wij eraan doen?”
Het antwoord op die vraag is niet ‘niets’. Veel bedrijven denken dat ze niets hoeven te proberen als ze weinig sollicitaties ontvangen”.

De vraag is dan ook hoe ze vrouwen kunnen aanmoedigen om te solliciteren.

Van alle logistiek medewerkers in Nederland is 18 procent vrouw. Het percentage vrouwelijke logistiek managers ligt op circa 15 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS in Nederland).

Waarom is het eigenlijk belangrijk dat er meer vrouwen in de logistiek gaan werken? Analyst Catalyst deed onderzoek naar Fortune 500-bedrijven.
Dat zijn bedrijven uit de Verenigde Staten die op een ranglijst zijn geordend van groot naar klein op basis van hun jaaromzet. De lijst wordt samengesteld door het magazine Fortune.

Het Canadese bureau Analyst Catalyst concludeerde op basis van dit onderzoek dat de bedrijven met het grootste percentage vrouwen in het bestuur een hoger rendement halen. Op zowel de omzet als het eigen vermogen. Ook onder meer McKinsey ontdekte dat bedrijven die goed scoren op het gebied van genderdiversiteit, beter presteren als het gaat om winstgevendheid.

Hiernaast hebben verschillende studies aangetoond dat vrouwelijke managers beter zijn in het beheersen van risico’s. Ook zijn ze beter in het wegnemen van zorgen bij klanten, belanghebbenden en werknemers. Deze bedrijven zijn vaak succesvoller in het behouden van talent, kennen een hogere werktevredenheid op de werkvloer, hebben meer kennisuitwisseling en innovatie en verbeterde groepsprestaties.

Bis Henderson stelt dan ook vast dat de logistiek een probleem heeft. Want: er werken te weinig vrouwen in de branche. Hoe gaan we dat veranderen?

Loonkloof

Niettegenstaande al deze goede eigenschappen van vrouwen  is er nog steeds een grote loonkloof. In 2019 verdienden vrouwen 5,8% minder per uur dan mannen.
Ook hier verslechtert de situatie met de leeftijd. De loonkloof loopt op van 3,8% tussen 25 en 34 jaar tot 9,2% voor de leeftijdsgroep 55-64 jaar.

De situatie lijkt echter te verbeteren. De loonkloof bedroeg 10,2% in 2010. Met 5,8% is België het 4e minst ongelijke Europese land.
De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa bedraagt 14,1%.

Meer artikels over logistieke jobs op https://supplychainmasters.be/vier-logistieke-jobs-die-door-de-brexit-belangrijker-zijn-dan-ooit/

Bron:  statbel.fgove.be – 8 maart 2021