Circulaire bestekteksten voor de bouwsector

Circubestek is één van de 29 projecten die Vlaanderen Circulair subsidieert om de circulaire bouweconomie te stimuleren.
Circubestek laat voorschrijvers gemakkelijk hun weg vinden naar bestekteksten van circulaire materialen en technieken.

Tot op vandaag schrijven bestekken nog te zelden (het gebruik van) circulaire materialen voor. Daardoor is het moeilijker om die materialen te laten toepassen in een bouwproject.
Door bestekteksten van circulaire oplossingen vlot toegankelijk te maken voor voorschrijvers, zullen de materialen meer voorgeschreven worden wat op zijn beurt zal leiden tot meer circulaire gebouwen. Fabrikanten zullen hierdoor ook de vraag naar hun circulaire oplossingen zien toenemen.
Door een platform aan te bieden van circulaire bestekteksten én dankzij de integratie met de meest gebruikte platformen van bestekteksten (VMSW en C3A) zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat ze het voorschrijven van circulaire materialen sterk kunnen bevorderen.
Om te garanderen dat het platform aansluit bij de wensen van het werkveld, zal een panel – samengesteld uit architecten, ingenieurs, fabrikanten en juristen – input geven over de gewenste aanpak en opbouw. Dat panel zal ook het platform uittesten.
Het project is onlangs van start gegaan en wordt afgerond in december 2021. Het kan rekenen op een subsidie van 100.000 EUR van Vlaanderen Circulair.
Meer informatie over de initiatiefnemers en de samenstelling van het panel vind je hier.

Bron: www.mvovlaanderen.be – 03/02/2021