Bepalingen inzake preferentiële oorsprong

Tijdens het regionaal overleg van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Gent op 12 februari gaf Sam Van Kerkhoven (Operaties) een uiteenzetting over de bepalingen inzake preferentiële oorsprong, opgenomen in de “Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk”.

Volgende aspecten kwamen aan bod:

  • Algemene bepalingen
  • Oorsprongsbewijzen – aantonen EU-oorsprong
    o Attest van oorsprong
    o Importer’s knowledge
  • Codes invoerdocument
  • Goederen in doorvoer via de EU naar het Verenigd Koninkrijk
  • Terugkerende goederen met EU-oorsprong

De presentatie kan je hier raadplegen: Vrijhandelsovereenkomst EU-Verenigd Koninkrijk – Algemeenheden en praktische bepalingen